Przedszkole działa od poniedziałku do piątku (przez cały rok) w godzinach 6:30 – 17:00. Istnieje możliwość dostosowania godzin pracy przedszkola do indywidualnych oczekiwań rodziców.

Ramowy Plan dnia w Przedszkolu Bajkowy Świat

 • 6:30 - 7:50 Przybywanie dzieci do Przedszkola, indywidualny kontakt opiekuna z rodzicami, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne ,
 • 7:50 - 8:20 Poranna gimnastyka , czynności organizacyjne, porządkowe,
 • 8:20 - 8:30 Przygotowanie do śniadania. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka.
 • 8:30 - 9:00 Śniadanie, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, toaleta poranna, „gimnastyka buzi i języka”
 • 9:00 - 10:40 Zajęcia według tygodniowego rozkładu zajęć; zabawy dowolne wg. zainteresowań dziecka; zajęcia wychowawczo-edukacyjne całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela mateiałów i środków dydaktycznych.
 • 10:40 - 11:30 Wyjście na świeże powietrze zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze
 • 11:30 - 11:45 Przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka.
 • 11:45 - 12:25 Obiad. Czynności porządkowe; higieniczne.
 • 12:25 - 14:00 Odpoczynek dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka (zajęcia relaksacyjne, leżakowanie, sen, bajkoterapia). Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań,
 • 14:10 - 14:40 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia plastyczne (kompensacyjne) zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca indywidualna, zajęcia w małych zespołach, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
 • 14:40 - 14:45 Przygotowanie do podwieczorku, mycie rąk
 • 14:45 – 15:00 Podwieczorek. Czynności porządkowe; higieniczne.
 • 15:00 - 16:30 Powtarzanie i utrwalanie wiadomości zdobytych na porannych zajęciach, zabawy tematyczne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.
 • 16:30- 17:00 Czas zabawy, oczekiwanie na przybycie rodziców.
 


Copyright © 2011.
All Rights Reserved.