Pakiet do 5 godzin dziennie w cenie 375 zł
Pakiet całodzienny w cenie 395 zł

Do naszego przedszkola dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczają bezpłatnie.


W cenie czesnego oferujemy:

 • Dogoterapia - 4x w miesiącu
 • Zajęcia dydaktyczne zgodnie z założeniami programowymi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 • zajęcia taneczne
 • Zajęcia ruchowe z elementami logorytmiki
 • Gimnastykę ogólnorozwojową
 • Naukę języka angielskiego
 • Naukę języka hiszpańskiego
 • Naukę czytania metodą G. Domana
 • Rytmikę
 • Zajęcia logopedyczne
 • Indywidualną diagnozę logopedyczną
 • logorytmikę
 • Religię
 • Zajęcia plastyczne (kompensacyjne) 5 x w tygodniu
 • Spacery i wycieczki rekreacyjno - poznawcze
 • Zajęcia przyrodnicze w ramach realizowanych projektów ekologicznych we współpracy z WFOŚiGW w Lublinie
 • Czytanie na głos ulubionych bajek, w tym także terapeutycznych, które pomagają w obniżeniu poziomu lęku, stresu, dodają odwagi, pocieszają;
 • Różnorodny program zajęć dydaktycznych przygotowujący do nauki czytania i pisania
 • Przygotowywanie dzieci do okolicznościowych teatrzyków i inscenizacji
 • Uroczystości i imprezy przedszkolne z uczestnictwem członków rodziny (przedstawienia i koncerty tematyczne, Warsztaty Wielkanocne i Bożonarodzeniowe z Rodzicami, Andrzejki, spotkanie z Mikołajem, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Festyn Ekologiczny, Festyn Rodzinny itp.)


Zajęcia dodatkowe (nieobowiązkowe):

 • zajęcia ruchowe z piłką "Przedszkole i piłka"
 • nauka gry w szachy
 • warsztaty plastyczne

Dodatkowo płatne są wybrane przez Państwa i Dziecko zajęcia dodatkowe, wyjazdy na wycieczki, wyjścia do teatru, kina, muzeum, itp.

Opłata wpisowa bezzwrotna - 180 zł .

Opłatę wpisową oraz opłaty za czesne i wyżywienie prosimy wpłacać na konto przedszkola.

Numer konta bankowego:
Alior Bank - 95 2490 0005 0000 4500 4368 2230


Wyżywienie

Stawka żywieniowa dla każdego dziecka tylko 10 zł/dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek).
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie jest odliczana po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka.

Przedszkole oferuje posiłki dostarczane przez firmę cateringową BAR KALORIA Małgorzata Łukawska z siedzibą w Świdniku, przy ul. Polnej 24. Dostawca przygotowuje posiłki o wysokim standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i zgodnie z normami HACCP. Posiłki spełniają wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych.
Firma cateringowa przygotowuje posiłki przestrzegając wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
Po obiedzie zapewniamy możliwość leżakowania przy muzyce relaksacyjnej i bajkach.

 


Copyright © 2011.
All Rights Reserved.